o projekcie


Projekt Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji i Kwalifikacji 

Projekt „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” numer RPKP.10.04.02-04-0005/20 (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjenta Projektu) I FUNDACJA STABILO (Partner Projektu) w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 Projekt realizowany na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Okres realizacji założony dla wersji pierwotnej Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu od 2022-09-01 do 2023-06-30.

Projekt ukierunkowany jest na uzyskanie/uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 1507 osób

 

 

Dla kogo ?


Projekt skierowany do osób chcących uzyskać/uzupełnić swoje kompetencje/kwalifikacje oraz umiejętności. Mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  w wieku 18-65, które same z własnej inicjatywy chcą się doszkolić/ dokształcić. Łączna liczba osób to 1507 osób, w tym 905 kobiet, które będą spełniać kryteria/wymogi.

dokładniejsze informację znajdziesz tutaj

 

 

Okres Realizacji


Od 1.09.2022 do 30.06.2023 r.

 

 

Kontakt:

Rekrutacja : +48 790 821 991

Beneficjent :

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

telefon: +48 603 295 750

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

(z główną siedzibą  Sielec 1a, 39-120 Sędziszów Młp.)

email: kpckik@crse.org.pl

Biuro Projektu:

Fundacja Stabilo

ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Skip to content